laboratory Science of Tehran University of Medical Science
ائوزینوفیل یکی از انواع گویچه‌های سفید خون است که به تعداد محدودی در خون یافت می‌شود. تعداد این سلولها در شرایط بیماریهای انگلی و آلرژی افزایش می‌یابد که به این حالت ائوزینوفیلی گویند.
تصویر

مقدمه

بعضی از تغییرات فیزیولوژیک و نیز پاتولوژیک وجود دارند که عامل ایجاد کننده آن یا نامشخص و یا اینکه بسیار متعدند از آن جمله افزایش گلبولهای سفید گرانول‌دار ائوزونوفیل هستند. ائوزینوفیلی می‌تواند به زمانی اطلاق شود که تعداد ائوزینوفیلها بیش از 400 عدد در میلیمتر مکعب خون باشد مکانیسم این افزایش مشخص نیست. زیادی ائوزینوفیلها ممکن است در طی یک آزمایش خون بطور اتفاقی معلوم شود و پزشک بعد از آن تصمیم می‌گیرد که چه عمل درمانی را بستگی به علت بیماری در پیش بگیرد.

سلول ائوزینوفیل

ائوزینوفیلها بطور طبیعی 2 درصد لکوسیتها را تشکیل می‌دهند. این سلولها اهمیت قابل ملاحظه‌ای در حفاظت بدن در برابر عفونتها دارند. این سلولها دارای گرانولهای فراوان هستند و این گرانولها بوسیله ائوزین یا فلوکسین Floxine رنگ می‌گیرند و بزرگتر از گرانولهای نوتروفیلی هستند. این سلولها ، سلولهای فاگوسیتی هستند اما این خاصیتشان کمتر از نوتروفیلهاست ائوزینوفیلها کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی را منهدم می‌کنند و بر علیه انگلها مبازه می‌کنند یکی از عفونتهای انگلی ، شیستوزومیاز نام دارد که ائوزینوفیلها به اشکال جوان انگل چسبیده و بسیاری از آنها را می‌کشند. تعداد ائوزینوفیلها در خون در ساعات مختلف روز متفاوت است. در افراد سالم بیشترین مقدار معمولا در ساعت 3 صبح می‌باشد اما بهرحال کمتر از 400 در میلیمتر مکعب خون است.

شمارش ائوزینوفیل

بعد از تهیه گسترش خونی بر روی لام و رنگ آمیزی آن با رنگهای ائوزین یا فلوکسین و شستشو و خشک کردن لام ، تعداد ائوزینوفیلها در زیر میکروسکوپ قابل شمارش می‌باشد.

ائوزینوپنی

تعداد ائوزینوفیلهای موجود در گردش خون به واسطه درمان با کورتیکواستروئیدها یا در بیمارانی که در آنها میزان تولید این هورمون بالاست کاهش می‌یابد.

مکانیسم عمل ائوزینوفیلها

ائوزینوفیلها غالبا به تعداد زیاد در افراد مبتلا به عفونتهای انگلی تولید می‌شوند و به داخل بافتهای مبتلا به انگل مهاجرت می‌کنند. اگر چه قسمت اعظم انگلها بزرگتر از ائوزینوفیلها هستند با این وجود ائوزینوفیلها از راه مولکولهای سطحی ویژه به انگلها می‌چسبند و موادی آزاد می‌کنند که بسیاری از آنها را می‌کشند. ائوزینوفیلها این کار را به چندین روش انجام می‌دهند.


  • با آزاد کردن آنزیمهای هیدرولیتیک از گرانولهای خود که لیزوزومهای تغییر یافته هستند.
  • با آزاد کردن انواع فوق‌العاده فعال اکسیژن که کشنده هستند.
  • با آزاد کردن یک پلی‌پپتید با خاصیت شدید لارو کش از گرانولها موسوم به پروتئین بازی اصلی major basic protein.تصویر

ائوزینوفیلی به واسطه آلودگیهای انگلی

تک یاخته‌ایها کمتر موجب ائوزینوفیلی می‌شوند و قارچها معمولا بطور مستقیم موجب ائوزینوفیلی می‌شوند. آلودگیهای کوکسیدی اغلب تولید ائوزینوفیلی می‌کند ولی تنها در آمریکا وجود دارد. قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس ممکن است موجب ائوزینوفیلی در برنشها شود و ائوزینوفیلها همراه با سرفه به بیرون از برنشها رانده شوند. اغلب کرمها می‌توانند تولید ائوزینوفیلی کنند و تصور می‌شود که آنتروبیوس و تیری شوریس تیری شورا ، مواردی هستند که این عمل را انجام می‌دهند. کرمهای انگل موجود در بافتها ایجاد یک ائوزینوفیلی مشخص را می‌کنند، خصوصا کرمهایی که در روده زندگی می‌کنند مثل آسکاریس.

کرمهای روده هنگامی که در روده هستند حساسیت کمتری را بر می‌انگیزند و تا زمانی که به بافتها نروند باعث ایجاد ائوزینوفیلی نمی‌شوند. شیستوزوما موجب ائوزینوفیلی بالا در هنگام نهفته بودن می‌کند، اما در هنگام بلوغ که در جایگاه خود مستقر می‌شوند این اثر را کمتر دارند. زمانیکه یک بیمار مبتلا به بیماری انگلی خونی فوق‌العاده سنگینی باشد ممکن است تعداد ائوزینوفیلها به همان اندازه پایین بیاید که در آلودگیهای منجر به چرکی شدن خون ، و این امر سبب پیش آگهی بعدی در بیمار است (بدین معنی که بدن در مقابل این آلودگی انگلی از نظر سلولی دفاع اختصاصی خود را از دست داده است).

ائوزینوفیلی به واسطه آلودگیهای باکتریایی

عفونتهای باکتریایی کمتر باعث ائوزینوفیلی می‌شوند. ولی پس از وقوع بیماری که درمان انجام شده است، ممکن است ائوزینوفیلی مشاهده شود.

لوسمی ائوزینوفیلی

در بیماری کروموزوم غیر طبیعی (فیلادلفیا) حالتی مشابه ائوزینوفیلی ممکن است بوجود بیاید. از لحاظ بالینی دوره آن مانند لوسمی میلوئیدی مزمن CML است و اغلب دارای تابلوی قلبی و عصبی است از موارد اتفاقی که ائوزینوفیلی دیده می‌شود زمانی است که متاستاز وسیع وجود داشته و بعضی مواقع در بیماری هوچکین نیز ائوزینوفیلی رخ می‌دهد.

ائوزینوفیلی فامیلی

ائوزینوفیلی در آفریقائیان نسبت به اروپائیان بیشتر است. بخصوص در مناطقی که عاری از بیماریهای انگلی باشند و گمان می‌رود عامل نژادی دخالت داشته باشد. سندرم افزایش ائوزینوفیلی در زمانی گفته می‌شود که تعداد ائوزینوفیلها از 1500 عدد در میلیمتر مکعب بیشتر و برای مدت 6 ماه یا بیشتر مداومت داشته باشد. در صورتی که علت آن ناشناخته باشد وجود انگل یا بیماریهای آلرژی می‌تواند عامل این ائوزینوفیلی باشد. تمام انواع فیلاریا می‌تواند ائوزینوفیلی ایجاد کند.

ائوزینوفیلی ریوی طولانی مدت

یک بیماری بسیار مقاوم که بیش از یک ماه طول می‌کشد همراه با تب و کاهش وزن است و ممکن است موجب مرگ شود علت بیماری ناشناخته می‌باشد، اما به خاطر پاسخ بیماران به پرونیزولون گمان می‌رود نوعی آلرژی است. تائید گردیده است که ناهنجاریهای بافتی و تجمع ائوزینوفیلها در بافت بینابینی در داخل آلوئولها از علل این بیماری است.تصویر

ائوزینوفیلی به واسطه شرایط آلرژیک

بیماران آسماتیک (مبتلا به آسم) مرتبا ائوزینوفیلی را نشان می‌دهند و این مسئله در بیماران جوان مبتلا به آلرژی علت عمده ائوزینوفیلی می‌باشد. در یک شکل آن ائوزینوفیلی برنشیا یک واکنش مقاوم آلرژیک است که موجب ضخیم شدن مخاط می‌شود. این آلرژی ممکن است به علت آلودگی قارچی فومیگاتوس باشد. رینیت فصلی یا تب یونجه یک نوع آلرژی می‌باشد که ممکن است نه تنها با فیلتراسیون ناحیه ای ائوزینوفیل همراه باشد بلکه حضور ائوزینوفیلها در خون را بهمراه داشته باشد بطور طبیعی ریه به نسبت کمی به ائوزینوفیلها مبتلا می‌شوند. تغییرات بیوشیمیایی دیگری در ائوزینوفیلها اتفاق می‌افتد که موجب بوجود آمدن جرمهای ریزی می‌شود و به نظر می‌رسد حذف سلولهای پیر از خون به تاخیر می‌افتد.

ائوزینوفیلی به واسطه تابش اشعه

40 درصد از بیمارانی که برای معالجه نئوبلاستهای داخل شکمی تحت اشعه قرار گرفته‌اند ائوزینوفیلی را نشان داده‌اند. بیماریهای تورم روده‌ای مانند کولیت اولسراتیو و بیماری مزمن روده‌ای نیز می‌توانند آن را ایجاد کنند.

برداشتن طحال

این عمل نیز موجب ائوزینوفیلی می‌شود احتمالا به علت خروج آهسته ائوزینوفیلها از گردش خون می‌باشد. هپاتیت مزمن فعال و تورم پانکراس هموراژیک حاد می‌تواند میزان ائوزینوفیلها را بالا ببرد.

 

برگرفته از : دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386ساعت 11:24  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

روشي كه در آزمايشگاهها استفاده مي شود cyanmet hb. مي باشد .

براي اندازه كيري hb. از معرفي به نام drabkin استفاده مي شود كه به رنگ زرد مايل به سبز روشن است و نسبت به نور حساس است و در شيشه هاي قهوه اي رنگ نگهداري مي شود.

با پيپت هايي به نام پيپت سالي 20ميكروليتر از خون حاوي ضد انعقاد برداشته نوك پيپت را با گاز تمييز مي كنيم.

در يك لوله آزمايش 5 ميلي ليتر معرف drabkin ريخته و بعد

پيپت سالي را وارد drabkin كرده وسطح داخلي پيپت را با معرف شستشو مي دهيم.(drabkin سيانور دارد و نبايد وارد دهان شود.)

5 دقيقه بايد بماند كه در اين مدت واكنش كامل شده و در پايان واكنش hb. به cyanmet hb. تبديل مي شود و يك رنگ قرمز پايدار ايجاد مي شود كه مقدار اين رنگ را با اسپكتروفتومتري

در طول موج 540نانومتر اندازه گيري مي كنيم.

Hb. را با استاندارد مقايسه مي كنيم كه استاندارد فقط يك عدد يا يك لوله نيست بلكه نياز به چند استاندارد است بنابراين بايد يك منحني استاندارد رسم كرده و مقدار نمونه Hb. را در منحني قرارداده و محاسبه كرد.

مقدار نرمال Hb. :

                      Man : 14-18 gr/dl

                                         Woman: 12-16 gr/dl

ضد انعقادهاي متداول در هماتولوژي:

متداولترين ضد انعقاد EDTA است كه براي اكثر تستهاي هماتولوژي از جمله CBC بهترين ضد انعقاد بوده كه هم به صورت مايع و هم به صورت بودر است .

ضد انعقاد ديكر تري سديم سيترات است كه مناسب براي تست

انعقادي و تست ESR است .

ضد انعقاد سوم HEPARIN است كه براي تست شكنندگي

اسموزين(OSMOTIC FRAGILITY TEST) مي باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 22:52  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

خون را در لوله هاي حاوي EDTA ،1.5-2 ميلي ليتر وارد مي كنيم به آرامي مخلوط كرده تا خون با ضد انعقاد مخلوط شود. بعد capillary tube را وارد خون مي كنيم طبق خاصيت لوله هاي مويينه خون وارد لوله مي شود وقتي به 2سانتيمتري انتهاي لوله رسيد لوله مويينه را از خون خارج كرده واز قسمت تمييزلوله به طور عمودي سريع وارد خميرهاي مخصوص مي كنيم خمير وارد لوله شده وانتهاي لوله را مي بندد . اطراف لوله مويينه و قسمتي از لوله كه وارد خون شده را با گاز ملايم تمييز ميكنيم و بعد داخل سانتريفوژهاي micro hematocrit قرار مي دهيم شماره اي كه لوله در آن قرار كرفته را ياداشت كرده بعد به مدت 5 دقيقه سانتريفوژ مي كنيم .

 

 

 

بعد ازاينكه سانتريفوژ متوقف شد لوله را خارج مي كنيم درون لوله مويينه دو قسمت كاملاَ مجزا ديده مي شود . در ته لوله و نزديك خمير RBC داريم روي RBC پلاسما است بين اين دو لايه چنانچه خوب دقت شود يك لايه بسيار نازك سفيد رنگ است كه حاوي WBC  وPlatlet است.

 

 

 

با خط كشهاي مخصوصي نسبت حجم RBC ته نشين شده به كل حجم خون محاسبه مي شود .اگر كل حجم خون را يك در نظر بگيريم حجم RBC فشرده شده به صورت اعشار مثلاً40/.

بيان مي شود واگر كل حجم خون 100باشد نسبت حجم RBC

فشرده شده بر حسب درصد است.

مقدار نرمال HCT :

              Adult man: 0.40-0.51 L/L

               Adult woman: 0.36-0.45 L/L

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 22:51  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

 موارد استفاده EDTA بعنوان ماده ضدانعقاد

مقدمه

نمكهاي Ethylenediaminetetra-acetic.Acid (EDTA)  به علت حفظ سلولهاي خوني بعنوان ماده ضد انعقاد مناسب در آزمايشگاههاي هماتولوژي بكار مي رود. اين ماده توانايي پيوند با تعدادي از عناصر را داشته و با اتصال به كلسيم مي تواند آنرا از محيط خارج نمايد. كلسيم و ديگر يونهاي دوظرفيتي مي توانند بعنوان كوفاكتورهاي آنزيم عمل نمايند و بهمين دليل نمكهاي EDTA جهت تعيين مقدار كلسيم، آهن، آلكالن فسفاتاز، كراتين كيناز و لوسين آمينو پپتيد از مناسب نيستند.

موارد استفاده

EDTA جهت آزمايشات زير در هماتولوژي توصيه مي گردد.

1 - هماتوكريت (روش ميكروهماكريت) شمارش پلاكت- شمارش گلبولهاي سرخ و سفيد اندازه گيري هموگلوبين - گسترش خون محيطي جهت افتراق سلولي - شمارش رتيكولوسيت- فلوسيتومتري - سديمانتاسيون (پس از تصحيح باسيترات سديم). نمونه خون تهيه شده با ضد انعقاد EDTA در مدت 6 ساعت در حرارت آزمايشگاه بايد از آزمايش گردد. استفاده از EDTA در ساير موارد مثل اندازه گيري سيكلوسپورين (Cyclosporin) و عناصر بسيار كمياب توصيه شده است. لازم به ذكر است كه نمكهاي EDTA مي توانند با ظروف فلزي يا درب آنها واكنش نشان داده و يونهاي فلزي را آزاد كنند بنابراين براي استفاده از EDTA بايد از ظروف مناسبي استفاده شود.

انواع EDTA

EDTA به صورت اسيد آزاد به تنهائي بعنوان ضد انعقاد مصرف نمي گردد. بيشتر نمكهاي آن مورد استفاده قرار مي گيرد. اسيد آزاد آن داراي وزن ملكولي 2/292 و به صورت پودر سفيد بدون بو مي باشد. محلول اشباع آن (در 20 درجه سانتيگراد) 2000 تا 300 ميلي گرم در ليتر است.

EDTA دي سديك به همراه دو ملكول آب (EDTA-NA2, 2H2O) داراي وزن ملكولي 2/372 و به صورت پودر كريستال بدون بو مي باشد. حلاليت آن در حرارت 20 درجه سانتيگراد است.

EDTA دي پتاسيك به همراه دو ملكول آب (EDTA-K2, 2H2O)  داراي وزن ملكولي 4/404 مي باشد. اين نوع بيشتر در اروپاو ژاپن استفاده مي شود و به تازگي در آمريكا مورد توجه قرار گرفته است. اين نمك نسبت به نمكهاي دي سديك از حلاليت بيشتري برخوردار است.

EDTA تري پتاسيك (EDTA-K3) داراي وزن ملكولي 406 و بصورت مايعي شفاف، بدون بو مي باشد، نوع خشك شده آن به صورت پودر سفيد بدون بو است.

PH نمكها

PH نمكهاي تري پتاسيك نزديك به PH خون (8-7) مي باشد، اين مقدار بالاتر از PH  نمكهاي دي سديك  (35-5/4) است، در تستهاي خاصي كه بستگي به شرايط اسيدي يا قليائي دارند مي توان با توجه به PH مورد لزوم EDTA مناسب را بكار برد. در PH كمتر از چهار، كمپلكس متصل به كلسيم پايدار نبوده و ممكن است تجزيه و جدا گردد.

خواص ضد انعقاد

بطور كلي EDTA بعنوان يك ماده ضد انعقاد در تستهاي انعقادي بكار نمي رود مگر هنگاميكه بررسي و آزمايش پلاكت مورد نظر باشد. بايد توجه نمود كه در بعضي بيماران بعلت وجود آنتي باديهاي پلاكتي، با وجود EDTA پلاكتها به صورت چسبيده به يكديگر مشاهده مي شوند، لذا در اين موارد نبايد EDTA مصرف گردد. در ضمن قابل ذكر است كه فاكتور V در مقابل EDTA ناپايدار است.

مقادير لازم

ميزان مصرف EDTA-K3 ، 2/1 ميلي گرم براي هر ميلي ليتر خون است ولي EDTA دي پتاسيك و دي سديك همراه با دو ملكول آب 25/0 ± 5/1 ميلي گرم براي هر ميلي ليتر خون مورد استفاده قرار مي گيرد.

پايداري نمونه

در حرارت آزمايشگاه بيشتر از 6 ساعت از زمان گرفتن خون در لوله حاوي EDTA نبايد بگذرد ولي در حرارت 4 درجه سانتيگراد (يخچال) تا 24 ساعت P.C.V, Hb, W.B.C, R.B.C, MCV, Platelet پايدار است.

مقدار EDTA مصرفي بايد متناسب با مقدار خون باشد و اگر EDTA بيشتر از اندازه مصرف گردد گلبولهاي سرخ و سفيد چروكيده و منهدم مي گردند كه اين به علت افزايش غلظت يوني مي باشد. افزايش EDTA بيش از 2 ميلي گرم در ميلي ليتر سبب كاهش قابل توجهي در P.C.V و در نتيجه افزايش MCHC مي شود و نيز همين افزايش بر روي پلاكتها اثر گذاشته و سبب تورم و پاشيدگي آنها مي شود، شمارش مجدد اين ذرات پلاكني سبب افزايش غيرواقعي تعداد پلاكتها مي گردد. كاهش ميزان EDTA باعث ايجاد لخته هاي ريز گرديده كه تاثير قابل توجهي در اندازه گيري پلاكتها مي گذارند.

تشخيص EDTA

روشهاي متفاوتي جهت تشخيص انواع EDTA وجود دارد كه ساده ترين آن عبارتست از :

دو قطره از محلول تيوسيانات آلومينيوم (8 گرم درصد ميلي ليتر آب مقطر) و دو قطره از محلول كلرور فريك (9 گرم درصد ميلي ليتر آب مقطر) را به 5 ميلي ليتر آب مقطر بدون يون در لوله آزمايش اضافه مي كنيم محلول قرمز رنگي حاصل مي شود. تقريباً در حدود 50 ميلي گرم نمك مورد نظر را به محلول فوق اضافه كرده در صورت وجود EDTA ، رنگ قرمز تبديل به زرد خواهد شد.

 

آزمايشگاه خون شناسي       

مركز تحقيقات آزمايشگاههاي رفرانس

 

Reference:

1 – NCCLS Vol. 12, No. 17 September 1992.

2 – Department of Clinical Parasitology, Teaching Sheet, May 1995

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 0:18  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران 

كم خوني به حالتي اطلاق ميشود كه در آن تعداد سلولهاي قرمز يا ميزان هموگلوبين خون شخص كاهش يابد .هموگلوبين رنگدانه اي قرمز است كه نقش مهمي در قرمزي رنگ سلولهاي قرمز و خون دارد .اصولا اكسيژن كه براي توليد انرژي سلولها بسيار مهم است ، جهت انتقال از ريه به بافتهاي مختلف بدن با هموگلوبين تركيب ميشود .
آزمايشي بنام C.B.C در تشخيص دقيق كم خوني و شدت آن ارزش زيادي دارد ، در اين آزمايش تعداد كل سلولهاي خوني فرد توسط دستگاه مخصوصي شمارش ميشود و ميزان هموگلوبين و يك سري ايندكسهاي ديگر نيز ارزيابي مي گردد.
بيشترين تعداد سلولهاي خوني را سلولهاي قرمز تشكيل ميدهند و هر فردي ميليونها سلول قرمز را در خون خود دارد. كاهش تعداد اين سلولها را كم خوني و افزايش بيش از حد آنها را پلي سايتمي يا غليظ شدن خون مينامند.شكل سلولهاي قرمز نيز در ارزيابيهاي ميكروسكوپي حائز اهميت است و تغييرات آن ميتواند در تشخيص انواع كم خوني مورد استفاده قرار گيرد.
هماتو كريت ( يكي از ايندكسهاي اندازه گيري شده در تست C.B.C) نشانگر اينست كه چه ميزان از خون توسط سلولهاي قرمز تشكيل شده است.
يك نفر از هر پنج زن ، نيمي از زنان باردار ، و سه در صد مردان در امريكا دچار كم خوني فقر آهن هستند !!!
كم خوني ناشي از فقر آهن شايعترين نوع كم خوني است ، و اغلب بدليل خونريزيهاي آهسته و تدريجي پديد مي آيد. اين خونريزي ميتواند از طريق روده ها ( بخاطر بيماريهاي مخاطي و زخمهاي معده و اثني عشر ، مصرف برخي داروها مثل اسپرين يا بروفن و بسياري از داروهاي ديگر ، يا حتي سرطانهاي اين سيستم ) ، ادرار( در اثر بيماريهاي مختلف ) ، يا قاعدگي ( در خانمها ) باشد.
بطور كلي كم خوني در خانمها شايعتر از آقايان است ، چرا كه با هر بار پريود ميزان قابل توجهي از خون و آهن بدن را از دست مي دهند.
علائم شايع و اصلي كم خوني عبارتند از: ضعف و بيحالي ، رنگ پريدگي پوست ، افزايش ضربان قلب ، كوتاهي نفس ، دردهائي در قفسه ي سينه ، منگي و كرختي ، اختلالات خلق و خو ، سردي دستها و پاها ، سردرد ، تحريك پذيري بيش از حد و بيحوصلگي ، عصبانيت بيمورد ، بيحالي و افسردگي و...
كم خوني را به صورتهاي مختلفي تقسيم بندي ميكنند كه از جمله ميتوان به : حاد و مزمن ، خفيف تا شديد ، و كم خوني بر اساس علت ايجاد كننده ي آن ( فقر آهن ، فقر ويتاميني ، از بين رفتن سلولهاي قرمز به دلايل مختلف مثل داروها ، سرطاني بودن آنها ،بيماريهاي مزمن مثل آرتريت روماتوئيد ، عفونتهاي مختلف ، بزرگي بيش از حد طحال و...) وغيره تقسيم بندي مي كنند و هر يك از اين حالات برخوردهاي خاص خود را مي طلبند.
تخمين زده ميشود كه فقط در ايالات متحده ي امريكا 3/4 ميليون نفر مبتلا به كم خوني وجود دارد !
بسياري از انواع كم خوني با اصلاح روشهاي تغذيه اي همچنين تامين آهن و ويتامينهاي مورد نياز مثل ويتامين ب 12، اسيد فوليك
ويتامين سي ( براي افزايش جذب آهن )، قابل اصلاحند.
گوشت ، سبزيجات با برگ سبز ، آجيل ، ميوه جات خشك شده ، لوبيا و... غني از آهنند و آب ميوه هاي انواع مركبات ، انواع سبزيجاتي كه برگهاي پهن و سبز دارند ، حبوبات ، و.... آكنده از ويتامينها و اسيد فوليك هستند .
مصرف آهن خصوصا در اطفال ، زنان باردار و زناني كه خونريزيهاي ماهيانه ي آنان زياد تر از حد معمول است بسيار مفيد خواهد بود .
در برخي شرايط ، پزشكان مبادرت به تجويز مكملهاي حاوي آهن ميكنند تا نقص موجود را برطرف سازند ، اما اگر كم خوني فقر اهن وجود نداشته باشد ،

[ مشاهده لینک فقط برای کاربران ثبت نامی قابل نمایش میباشد ]

براي احتياجات روز مره ي بدن كفايت مي كنند.
افزايش بيش از حد آهن در بدن ميتواند عواقب وخيمي براي بدن بهمراه داشته باشد.
به اين خاطر استفاده ي روتين از داروهاي حاوي آهن را براي درمان خستگي زودرس ، به شما پيشنهاد نمي كنيم مگر اينكه آزمايشات و بررسي هاي باليني ، لزوم مصرف آن را تائيد كنند.
كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب12
كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب12 را اصطلاحا آنمي پرنيشيوز مي نامند و توسط كم خوني ، و گلبولهاي سفيد بزرگتر از حد طبيعي مشخص مي شود.
اين نوع كم خوني در اثر علل مختلف ديگري نيز پديد مي آيد كه از جمله مي توان به كمبود اسيد فوليك ، برخي بدخيمي هاي سيستم خونساز ، و گروهي از اختلالات مادرزادي ، مصرف الكل و نيز بعضي از داروهائي كه در شيمي درماني استفاده مي شوند اشاره كرد.
براي پيشگيري از ايجاد اين كم خوني ميتوان از ويتامين ب12 و اسيد فوليك استفاده كرد.
علائم و نشانه هاي كم خوني فقر ويتامين ب12:
از دست دادن اشتها ، اسهال ، كرختي و گز گز دستها و پاها ،رنگ پريدگي پوست ، احساس خستگي زودرس ،سردرد ، زخمهاي مخاطي ، و زباني ، و تغيير رنگ پوست.
معاينه ي اين بيماران ميتواند نشانگر اختلال رفلكسها و يكسري علائم عصبي ديگر باشد.
منابع ويتامين ب12 :
ويتامين ب12 در مواد غذائي حيواني مثل گوشت ، نرمتنان صدف دار ، شير ، پنير ، و تخم مرغ يافت ميشود.اغلب مردم كه ميتوانند گوشت را بعنوان يكي از اجزاي غذائي خود داشته باشند ، كمتر در معرض پيدايش كمبود اين ويتامين هستند مگر اينكه بدن آنان توانائي جذب اين ويتامين را نداشته باشد.در حالت طبيعي ، ميزان ذخيره ي ويتامين ب12 بدن تكافوي نياز بيش از يكسال بدن را ميكند ( حتي در صورتي كه اين ويتامين در طول اين مدت وارد بدن نشود !) .
ريسك كمبود ويتامين ب12 در گياه خواراني كه كاملا رژيم بدون شير، پنير،يا تخم مرغ مصرف مي كنند ، و نيز اطفالي كه از اينگونه مادران( گياهخوار خالص ) بدنيا مي آيند بيشتر از افراد عادي جامعه است و مصرف ويتامين هاي مكمل در آنها توصيه مي شود.
معمولا نقص ويتامين ب12 را با نقص اسيد فوليك ، همزمان مطرح مي كنند ، چرا كه علائم اين دو با هم مشابه بوده ودر بسياري از موارد با هم ديده مي شوند.كم خوني پرنيشيوز در حقيقت مي تواند محصول مشترك كمبود هر كدام از اين دو باشد !

[ مشاهده لینک فقط برای کاربران ثبت نامی قابل نمایش میباشد ]

در حقيقت يكي از ويتامين هاي گروه ب مي باشد ، كه براي تكامل جنين انسان نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.بر خلاف ويتامين ب12 تنها مقدار كمي اسيد فوليك در بدن ذخيره مي شود ، بهمين خاطر ، مصرف منظم آن ( از طريق مواد خوراكي ) ضروريست .غذاهائي مثل جگر ، كليه ( قلوه )، انواع قارچ ، موز ، پرتقال ، سبزيجاتي كه برگهاي پهن دارند مثل اسفناج ، تخم مرغ ، نان گندم كامل ، لوبيا ، و شير بعنوان منابع حاوي اين ويتامين ارزشمندند.
مصرف اسيد فوليك ، قبل و در طول بارداري ، مي تواند احتمال پيدايش جنين هاي ناقص الخلقه را كاهش دهد .
کم خوني ناشي از فقر آهنکم خوني وضعيتي است که درآن ، تعداد يا اندازه گلبول هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود درخون کاهش يافته و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن بين خون و سلول ها دچار اختلال مي شود . از علل ايجاد کننده کم خوني مي توان کمبودهاي
تغذيه اي ، خون ريزي ، ناهنجاري هاي ژنتيکي ، بيماريهاي مزمن يا مسموميت هاي دارويي را نام برد . منظور از کم
خوني هاي تغذيه اي ، کم خوني هايي است که در اثر دريافت کم مواد مغذي ايجاد مي شوند .
از مهم ترين مواد غذايي جهت خون سازي ، که کمبود آن در خون بدن موجب بروز کم خوني مي شود مي توان به آهن ، ويتامينB12 و اسيد فوليک اشاره کرد که از بين آنها کم خوني ناشي از فقر آهن يکي از شايع ترين نوع کم خوني تغذيه اي است .

کم خوني ناشي از فقر آهن

فقرآهن يکي از شايع ترين اختلالات تغذيه اي در کشور هاي در حال توسعه و مهمترين نوع کم خوني تغذيه اي در کودکان و زنان ، در سنين باروري است که با ايجاد گلبول هاي قرمز کوچک و کاهش ميزان هموگلوبين مشخص مي شود . اگر چه پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کم خوني فقرآهن به صورت کمّي محاسبه نشده ولي لازم است به اين نکته توجه شود که اين بيماري سبب اتلاف منابع و مراقبت هاي بهداشتي ، کاهش بهره وري در اثرافزايش ميزان مرگ و مير ، ابتلا به بيماري در مادران و کودکان و بالاخره کاهش ظرفيت جسمي و رواني در بخش بزرگي از جامعه مي شود .
ميزان نياز به آهن

ميزان نياز به آهن براساس سن ، جنس و وضعيت فيزيولوژيکي افراد متفاوت است . مثلاً زنان باردار به علت افزايش حجم خون ، رشد جنين و جفت ، و ساير بافتها به آهن بيشتري نياز دارند . به همين دليل بيش از سايرين در معرض خطر کم خوني قرار دارند . در شير خواران - در صورت سلامت مادر- ، ميزان آهن موجود در شير مادر براي 4- 6 ماه اول زندگي کافي است ولي در مورد نوزاداني که با وزن کم متولد مي شوند ذخايرآهن کم بوده و بايد بعد از 3 ماهگي آهن اضافي به صورت قطره خوراکي خورانده شود . همچنين بستن پيش از موقع بند ناف نيز به دليل اينکه نوزاد را از يک سوم کل خونش محروم مي کند خطر فقر آهن را افزايش مي دهد .
دلايل فقر آهن

دلايل گوناگوني براي فقر آهن وجود دارد که از آن جمله مي توان به علل زير اشاره کرد :
1 – دريافت نا کافي آهنبه دليل رژيم غذايي مورد استفادهاي که در آن آهن کمي وجود دارد ، مانند بعضي از رژيم هاي گياه خواري .
2 – جذب ناکافي آهن در اثر اسهال ، کاهش ترشح اسيد معده ، مشکلات گوارشي يا تداخلات داروئي ( داروهايي مثل کلستيدامين ، سايمتيدين ، پانکراتين ، رانيتيدين و تتراسايکلين. )
3 – افزايش نياز به آهن براي افزايش حجم خون در دوران نوزادي ، نوجواني ، بارداري و شير دهي .
4 – خون ريزي زياد در دوران عادت ماهانه ، در اثر جراحات و ناشي از هموروئيد ، بيماري هاي بدخيم يا انگل ها .
کمبود آهن در مردان بزرگسال معمولاً در اثر از دست دادن خون است .
علائم کم خوني ناشي از فقر آهن

بعضي از علائم کم خوني آهن عبارتند از :
1 – رنگ پريدگي زبان و مخاط داخل لب و پلک چشم
2 – خستگي زود رس
3 – بي تفاوتي
4 – سرگيجه و سردرد
5 – خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها
6 – حالت تهوع
7 – در کم خوني هاي شديد گود شدن روي ناخن
درمان کم خوني ناشي از فقر آهن

براي درمان کم خوني چند روش وجود دارد که بهترين و کم خطرترين آنها استفاده مي شود ؛ بهترين و کم خطرترين راه استفاده از مکمل هاي خوراکي است . درمان با نمک هاي ساده آهن ، چون سولفات فرو خوراکي ، کاملاً موثر بوده و به شکل قرص ، کپسول يا مايع است که مصرف آن ها بايد تا چند ماه ادامه يابد .
چنانچه اين قرص ها با معده خالي مصرف شوند ، جذب آنها بهتر و بيشتر صورت مي گيرد ولي در اين حالت سبب تحريک معده و بروز مشکلات گوارشي خواهند شد .
عوارض گوارشي ، ناشي از مصرف آهن نظير تهوع ، دل پيچه ، سوزش قلب ، اسهال يا يبوست را مي توان به حداقل رساند ؛ به شرطي که آهن را به ميزان کم مصرف کرده و به تدريج به ميزان آن افزود تا به حد مورد نياز بدن برسد. بهتر است قرص آهن ، آخر شب قبل از خواب استفاده شود تا عوارض ناشي از آن کاهش يابد.
ويتامين Cجذب آهن را افزايش مي دهد . به همين دليل معمولاً مصرف ويتامينC به همراه آهن پيشنهاد مي گردد . البته علاوه بر درمان دارويي بايد به ميزان آهن قابل جذب در غذا نيز توجه کرد.
جذب آهن غذا ، اغلب تحت تأثير شکل آهن موجود در آن مي باشد. آهن موجود در پروتئين هاي حيواني مانند گوشت گاو، ماهي و پرندگان ( آهن هِم) بيشتر جذب مي شود در حاليکه جذب آهن پروتئين هاي گياهي مانند سبزي ها و ميوه ها ( آهن غير هم) کم تر مي باشد.
بايد توجه داشت که ويتامينCجذب آهن سبزي ها و ميوه ها( آهن غيرهم) را بيشتر مي کند. مصرف چاي همراه يا بلافاصله بعد ازغذا نيز مي تواند جذب آهن را تا 50 درصد کاهش دهد.
منابع غذايي آهن دار

منابع غذايي آهن دار عبارتند از جگر، قلوه ، گوشت قرمز، ماهي، زرده تخم مرغ ، سبزي هاي داراي برگ سبز تيره مانند جعفري ، اسفناج و حبوبات ؛ مثل عدس و لوبيا، هم چنين ميوه هاي خشک ( برگه ها) به خصوص برگه زرد آلو و دانه هاي روغني.

عوامل افزايش دهنده جذب آهن و منابع غذايي آنها

1. اسيد سيتريک و اسيد اسکوربيک ( ويتامينC) که درآلو، خربزه، ريواس، انبه، گلابي، طالبي، گل کلم، سبزي ها ، آب پرتقال، ليمو شيرين ، ليمو ترش، سيب و آناناس وجود دارند، مي توانند عوامل افزايش دهنده جذب آهن در بدن باشند-.
2. اسيد ماليک و اسيد تارتاريک که در هويج ، سيب زميني، چغندر، کدو تنبل ، گوجه فرنگي، کلم پيچ و شلغم موجود است ، سبب افزايش جذب آهن مي شود.
3. محصولات تخميري مثل سس سويا نيز در اين دسته از عوامل گنجانده مي شوند.
توصيه هاي زير را به کار بنديد :

1. استفاده از غذاهايي که غني از آهن مي باشند.
2. فاده از منابع غذايي حاوي ويتامين در هر وعده غذايي ، جهت جذب بهتر آهن ( مثل پرتقال، گريپ فروت، کوجه فرنگي، کلم، توت فرنگي، فلفل سبزو ليمو ترش)
3. اندن گوشت قرمز، ماهي يا مرغ در برنامه غذايي .
4. پرهيز از مصرف چاي و قهوه همراه يا بلافاصله بعد از غذا
5. برطرف کردن مشکلات گوارشي و يبوست
6. تصحيح عادات غذائي غلط ( مثل مصرف مواد غير خوراکي مانند خاک ، يخ )
7. مشاوره با پزشک و متخصص تغذيه جهت پيش گيري به موقع و يا بهبود کم خوني
8. استفاده از نان هايي که از خمير ورآمده تهيه شده اند
9. استفاده از خشکبار مثل توت خشک ، برگه آلو، انجير خشک و کشمش که منابع خوني از آهن هستند.
10. استفاده ازغلات و حبوبات جوانه زده .
11. شست وشو و ضد عفوني کردن سبزي هايي که استفاده مي کنيد.
12. شستن کامل دست ها با آب و صابون ، قبل از تهيه مصرف غذا و پس ازهر باراجابت مزاج .
13. مصرف روزانه يک قرص آهن از پايان ماه چهارم بارداري تا سه ماه پس از زايمان در زنان باردار.
14. مصرف قطره آهن هم زمان با شروع تغذيه تکميلي تا پايان 2 سالگي در کودکان .
 
برگرفته از :forum.niksalehi.com
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 1:4  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

 اين نوع كم خوني معمولا در اثر كمبود فوليك اسيد يا ويتامين B-12 بروز مي‌كند. اين ويتامين‌ها به بدن در سالم نگهداشتن خون يا سيستم عصبي كمك مي‌كنند. در اين نوع كم خوني، بدن گلبول‌هاي قرمز خوني توليد مي‌كند كه نمي‌توانند اكسيژن را به خوبي تحويل دهند.
قرص‌هاي مكمل حاوي فوليك اسيد مي‌توانند اين نوع كم خوني را درمان كنند. فوليك اسيد را همچنين مي‌توان از مصرف دانه‌ها و بنشن‌ها، مركبات و آب ميوه‌ها، سبوس گندم و ساير غلات، سبزيجات برگ پهن و سبز تيره، گوشت طيور، صدف و كبد به دست آورد.

گاهي اوقات ممكن است يك متخصص نتواند تشخيص دهد كه علت اين بيماري كمبود ويتامين B-12 است. اين حالت معمولا در افراد مبتلا به كم خوني وخيم بروز مي‌كند كه در حقيقت نوعي بيماري خود ايمني است. عدم دريافت ويتامين B-12 كافي مي‌تواند موجب كرخي و بي‌حسي دست‌ها و پاها، مشكلات در راه رفتن، از دست دادن حافظه و مشكلات بينايي شود. نوع درمان بستگي به عامل مولد بيماري دارد، اما به هر حال مصرف ويتامين B-12 ضروري است.
بيماري‌هاي نهفته: بيماري‌هاي خاصي وجود دارند كه مي‌توانند به توانايي بدن در توليد گلبول‌هاي قرمز خوني آسيب برسانند. براي مثال، افراد مبتلا به بيماري‌هاي كليوي به ويژه بيماراني كه دياليز مي‌شوند در معرض ابتلا به كم خوني قرار دارند. كليه‌هاي اين بيماران قادر به ترشح هورمونهاي كافي براي توليد گلبول‌هاي خوني نبوده و در هنگام دياليز نيز آهن از دست مي‌دهند.
بيماري‌هاي خوني ارثي: اگر در خانواده سابقه بيماري خوني وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به آن در افراد ديگر نيز افزايش مي‌يابد. يكي از امراض خوني ارثي كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل است. به جاي توليد گلبول‌هاي قرمز خوني طبيعي كه به راحتي درون رگ‌هاي خوني حركت مي‌كنند، گلبول‌هاي داسي شكل حركت سختي داشته و داراي لبه‌هاي خميده هستند. اين گلبول‌ها نمي‌توانند در رگ‌هاي خوني ظريف به آساني حركت كنند و در نتيجه مسير رسيدن خون به اعضاي بدن را مسدود مي‌كنند. بدن گلبول‌هاي قرمز داسي شكل را نابود مي‌كند، اما نمي‌تواند با سرعت كافي انواع طبيعي و سالم جديدي را توليد كند. اين امر موجب بروز كم خوني مي‌شود نوع ديگري از كم خوني ارثي تالاسمي است. تالاسمي زماني بروز مي‌كند كه بدن ژن‌هاي ويژه‌اي را از دست مي‌دهد و يا ژن‌هاي غير طبيعي مختلف از والدين به كودك ارث مي‌رسد كه به نحوه توليد هموگلوبين تاثير منفي مي‌گذارند.
كم خوني آپلاستيك: نوع نادري از كم خوني است و زماني بروز مي‌كند كه بدن به اندازه كافي گلبول قرمز توليد نمي‌كند. از آنجا كه اين امر بر گلبول‌هاي سفيد نيز تاثير مي‌گذارد، از اين خطر بالاي بروز عفونت‌ها و خونريزي‌هاي غير قابل توقف مي‌شود. اين حالت دلايل مختلفي دارد كه عبارتند از: الف - روش‌هاي درماني سرطان‌ها (پرتودرماني و شيمي درماني)
ب- قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي سمي (مانند مواد مورد استفاده در برخي حشره‌كش‌ها، رنگ و پاك كننده‌ها و شوينده‌هاي خانگي)
پ ـ برخي داروها (مانند داروهاي مخصوص درمان روماتيسم مفصلي)
ت- بيماري‌هاي خود ايمني (مانند لوپوس)
ث - عفونت‌هاي ويروسي كه بر تراكم استخواني تاثير مي‌گذارد.
نوع درمان بستگي به ميزان حاد بودن كم خوني دارد. اين بيماري را مي‌توان با تعويض خون، مصرف دارو و يا پيوند مغز استخوان درمان كرد. كم خوني براي پيشرفت در بدن به گذر زمان احتياج دارد. در آغاز ممكن است هيچ علايمي بروز نكند و يا علايم بيماري بسيار خفيف باشد، اما با پيشرفت بيماري مي‌توان شاهد علايمي چون خستگي، ضعف، عدم توانايي در كار و تحصيل، كاهش دماي بدن، پريدگي رنگ پوست، ضربان قلب سريع، كوتاهي تنفس‌ها، درد سينه، سرگيجه، تحريك پذيري، كرخي و سردي دست‌ها و پاها و سردرد بود. تشخيص اين بيماري با انجام يك آزمايش خون امكانپذير است. در صورت مثبت بودن جواب آزمايش و ابتلا به كم خوني انجام آزمايشات ديگري نيز براي تشخيص نوع آن ضروري است. انتخاب نوع درمان كم خوني بستگي به علت بروز آن دارد. براي مثال، نحوه درمان كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل با نحوه درمان كم خوني ناشي از رژيم غذايي فاقد آهن يا فوليك اسيد متفاوت است. از اين رو براي كشف بهترين روش معالجه بايد به متخصص مربوطه مراجعه كرد.
به روش‌هاي گوناگون مي‌توان مانع از بروز برخي انواع كم خوني شد كه مجموعه‌اي از آنها در زير آمده است؛
1- مصرف غذاهاي حاوي آهن زياد از جمله گوشت قرمز، ماهي، مرغ، تخم‌مرغ، ميوه‌هاي خشك شده، عدس و لوبيا، سبزيجات سبز برگ پهن مانند اسفناج، كلم و يا غله‌هاي حاوي آهن غني شده.
2- مصرف مواد خوراكي كه جذب آهن را در بدن افزايش مي‌دهد مانند آب پرتغال، توت فرنگي، كلم و يا ساير ميوه‌ها و سبزيجات حاوي ويتامين C.
3- خودداري از نوشيدن قهوه و چاي همراه با وعده‌هاي غذايي چرا كه اين نوشيدني‌ها جذب آهن در بدن را دشوار مي‌كند.
4- كلسيم جذب آهن را مشكل مي‌كند لذا براي به كار گرفتن بهترين روش براي مصرف كلسيم به ميزان مناسب و كافي با پزشك متخصص بايد مشورت كرد.
5- اطمينان از مصرف كافي فوليك اسيد و ويتامين B-12 در رژيم غذايي
6- مشاوره با پزشك براي خوردن قرص‌هاي مكمل آهن چرا كه مصرف اين قرص بدون مشورت با فرد متخصص صحيح نيست. اين قرص‌ها در دو نوع فروس و فريك ارايه مي‌شوند. جذب فروس در بدن بهتر صورت مي‌گيرد اما اثرات جانبي مانند تهوع، استفراغ و اسهال در پي دارد با اين حال اين اثرات جانبي را مي‌توان با كمك برخي اقدامات كاهش داد، از آن جمله اينكه ابتدا با نيمي از دوز تجويز شده شروع كرد و به تدريج آن را به دوز كامل رساند. قرص را در دوزهاي تقسيم شده مصرف كرد. قرص را همراه با غذا مصرف كرد و اگر نوعي از قرص آهن مشكلاتي ايجاد مي‌كند با متخصص مربوطه براي مصرف نوع ديگر مشورت كرد.
7- زناني كه باردار نبوده اما در سن بارداري قرار دارند بايد هر 5 تا 10 سال يكبار آزمايش كم خوني بدهند. اين امر حتي در شرايط سلامت بايد صورت گيرد. انجام اين آزمايش‌ها بايد از زمان نوجواني آغاز شود.
8- همچنين زناني كه باردار نيستند و در سن بارداري قرار دارند در صورت داشتن علايمي چون عادت ماهانه شديد و طولاني، مصرف آهن كم و يا تشخيص قبلي ابتلا به كم خوني بايد هر سال آزمايش خون بدهند. اكثر افراد از طريق يك رژيم غذايي سالم و منظم مي‌توانند از غذاهاي سرشار از آهن استفاده كنند اما برخي افراد نمي‌تواند آهن كافي بدست آورند كه مهمترين اين افراد دختران نوجوان و زنان در سن بارداري هستند كه يا در هر عادت ماهانه خون زيادي را از دست مي‌دهند يا بيش از يك بچه دارند و يا از IUD استفاده مي‌كند.
كودكان نوپا و زنان باردار نيز در اين گروه هستند. اين افراد بايد به طور دوره‌اي آزمايش كم خوني بدهند و در صورت فقر آهن حتما بايد با مشورت پزشك از مكمل‌هاي آهن استفاده كند كه نحوه درمان مشكل آنها بر عهده پزشك است

برگرفته از :forum.niksalehi.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 1:2  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

گروه خونی O :

صادق، خوشبین و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. برای رسیدن به هدف قدرت و تحمل خوبی دارند. اگر در میانه راه به بیهوده بودن کاری که در حال انجامش هستند پی ببرند، خیلی راحت آنرا رها می کنند. درباره ی گذشته مثبت اندیشند، لذا چندان افسوس گذشته را نمی خورند.

به مسائل مادی اهمیت می دهند. آرام و باثباتند و در برابر صداقت بسیار حساسند. رک و صریح نظراتشان را بیان می کنند. می توانند از جزئیات براحتی صرفه نظر کنند. غالباً از رهبری کردن خوششان می آید و معمولاً از قدرت تمرکز خوبی برخوردارند.گروه خونی A :

محتاط در تصمیم گیری، بدبین و بسیار حساس هستند و مایلند مسائل را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کنند. به قوانین و استانداردهای اجتماعی بسیار اهمیت میدهند. از تحمل و صبر بالایی برای انجام کارهای فیزیکی و رقابتی برخوردارند. به آینده بسیار بدبینند و براحتی می توانند ظاهر آرامی از خودشان نشان دهند، حتی اگر عصبانی باشند. به نظرات دیگران بسیار اهمیت می دهند. اگر قلبشان بشکند، به سختی التیام می یابد. آنها بسیار مسئولند و همواره خطی بین کار و تفریح میکشند. آنها معتقدند که در مسائل دینی و اخلاقی می توان به کمال رسید. ترجیح می دهند از سرگرمی هایی بهره ببرند که از فشار عصبیشان بکاهد.گروه خونی  B

 

براحتی از دیگران دستور نمی گیرند. سریع تصمیم گیری می کنند، قابل انعطافند و چندان به قوانین اهمیت نمی دهند. به مسائل علمی و اکتشافات علاقه فراوانی دارند. چندان صبور به نظر نمی رسند و از کارهای رقابتی خوشان نمی آید. معقول و خونسردند و درعین بامزگی، بسیار خجول هستند. از بیان ایده های جدید نمیهراسند. از مورد انتقاد قرار گرفتن ترسی ندارند. از انجام کاری به مدت طولانی خسته و دلزده نمی شوند. براحتی می توانند خاطرات گذشته را فراموش کنند. خلاق و مبتکر بوده و بین کار و تفریح نمی توانند مرزی قائل شوند.
گروه خونی AB :

رومانتیک و احساساتی هستند و به شدت فعالند. در تجزیه و تحلیل مسائل بسیار ماهرند. در نقد موضوعات مختلف بسیار منصف اند. درموقع لزوم نمی توانند سریع تصمیم بگیرند. برای سخت کار کردن و صبور بودن باید سعی کنند. درباره ی گذشته بسیار حساسند و از قدرت فهم بلایی برخوردارند. چندان مسئولیت پذیر نیستند. خونسردند اما در برخورد با مسائل غیرمنتظره خیلی زود نگران می شوند. حالات روحی آنها خیلی سریع تغیر می کند. می توانند در آنِ واحد چند کار را با هم انجام دهند و از کارهای هنری بسیار خوششان می آید.

 

http://jonquil.blogfa.com/

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:25  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

لوپوس آنتی کوآگولانت یک اصطلاح اشتباهی است که امروزه خیلی از آن استفاده می شود . به دلایل زیر می توان بیان کرد که این اصطلاح اشتباه است :

۱ - فقط در افراد لوپوسی دیده نمی شود ُ ممکن است در بارداری یا در افراد مسن یا برخی بیماری های دیگر نیز مشاهده شود .

۲ - افرادی که این اختلال را دارند مستعد به تشکیل لخته هستند.

برای تشخیص آزمایشگاهی این اختلال ابتدا یک تست انعقادی به نام پی تی تی انجام می دهیم . در صورتیکه این تست طبیعی بود اختلال رد می شود . ولی اگر این تست طولانی بود مشکوک به وجود این اختلال می شویم .

برای تایید پلاسمای فرد بیمار را با پلاسمای فرد سالم مخلوط کرده و دوباره تست مذکوررا انجام می دهیم. اگر پی تی تی همچنان طولانی بود مشکوک به این می شویم که فرد در مسیر انعقادی خود مهار کننده ای دارد و این مها ر کننده احتمالا لوپوس آنتی کوآگولانت می تواند باشد.

امروزه آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت به صورت کیت های الایزا در اختیار است و به راحتی با آزمایشات ایمونو اسی قابل بررسی می باشد.

گاهی اوقات از تست وی  دی آر ال (ونرال دیزیز ریسرچ لابراتوری)نیز استفاده می شود . چون در بیمارانی که لوپوس آنتی کوآگولانت دارند این تست مثبت کاذب بیولوژیکی دارد.

http://www.yaabolfasl.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 22:57  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  |